Erkenningscertificaten

Studenten die zich tijdens hun studietijd bij de Erasmus Universiteit, Hogeschool Rotterdam of Inholland hebben ingezet in bepaalde commissies of het Bestuur van een van onze lidverenigingen komen in aanmerking voor een Erkenningscertificaat van hun onderwijsinstelling. Op deze pagina kun je voor jouw onderwijsinstelling vinden hoe je zo’n Erkenningscertificaat moet aanvragen.

 

Erasmus Universiteit

Het erkenningscertificaat is ontwikkeld voor EUR-studenten en -alumni die zich tijdens de studie hebben ingezet als vrijwilliger in onder andere een bestuurs- of commissiefuncties in door de EUR erkende of geregistreerde studentenorganisaties.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Het erkenningscertificaat wordt alleen uitgegeven aan EUR-studenten die een diploma aan de EUR hebben behaald of deze op korte termijn zullen behalen.
 • Het erkenningscertificaat wordt alleen uitgegeven indien de aanvrager een erkende activiteit heeft vervuld. Raadpleeg het overzicht om te zien of jouw functie erkend is.
 • De erkende activiteiten dienen in de afgelopen vijf collegejaren te zijn verricht.
 • De tijd die de aanvrager aan de activiteit in kwestie heeft besteed moet voldoen aan het relevante tijdscriterium.
 • De vergoeding voor het verrichten van erkende activiteiten mag niet hoger zijn dan 1500 euro per jaar, met uitzondering van bestuursvergoedingen of verdiensten in het kader van topsport.

Hoe kan je een erkenningscertificaat aanvragen?
Om een erkenningscertificaat aan te vragen moet je de stappen volgende die op deze website van de Erasmus Universiteit staan toegelicht.

Wanneer kan je een certificaat aanvragen?
Je kunt een Erkenningscertificaat aanvragen als je bent afgestudeerd of op zeer korte termijn gaat afstuderen van de Erasmus Universiteit.

Hogeschool Rotterdam

Studenten van Hogeschool Rotterdam die zich ingezet hebben voor het bestuur van een studie- of studentenvereniging kunnen voor hun inzet beloond worden met een erkenningscertificaat.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Je moet een bestuursfunctie hebben vervuld;
 • De studievereniging is verbonden aan Hogeschool Rotterdam, de studentengezelligheidsvereniging is verbonden aan de Rotterdamse Kamer van Verenigingen;
 • Voor een duur van minimaal 9 maanden;
 • Met een inzet van minimaal 100 uur.
 • Daarbij moet je blijk hebben gegeven van voldoende inzet.

Hoe kan je een erkenningscertificaat aanvragen?
Om een erkenningscertificaat aan te vragen vul je het Digitaal Aanvraagformulier Erkenningscertificaat in. Mail het vervolgens naar: studieverenigingen@hr.nl

Wanneer kan je een certificaat aanvragen?
De aanvragen worden op twee momenten per jaar in behandeling genomen door een adviseur van Student aan Zet. Voor het studiejaar 2018-2019 zijn de aanvraagperiodes:

 • Week 50 – week 2 (uitreiking uiterlijk week 6)
 • Week 11 – week 16 ( uitreiking uiterlijk week 20)